online casino book of ra

Blackjack rules

blackjack rules

Regeln für das Kasinospiel Blackjack oder 21, mit Hinweisen zur Strategie. com lädt Sie dazu ein, mehr über die Regeln von Blackjack zu erfahren. Unser Leitfaden zeigt Ihnen ganz schnell, was Sie über Blackjack wissen müssen. >Casino Spiele >Blackjack >Rules · Slots · Roulette · Kartenspiele · Live-. If the dealer has blackjack, they lose their original $10 put win $10 on the This is a good strategy if the player is dealt 15 and the dealer has a point card.

While playing blackjack, as soon as a player is dealt a winning hand, the house pays out immediately. These games are the most unfavorable to the player and should be avoided.

That makes it very important to ensure you know the house blackjack rules before you begin gambling. The table limits in blackjack vary from one casino to the next—both in land-based and online gambling casinos.

Most 21 gaming tables accommodate up to six players, but the cost of high-limit tables generally limits the number of players.

Insurance essentially is a bet on whether or not the dealer has 21 right off of the deal, and requires players to lay half their initial wagers.

If the dealer has 21, the house will pay the insurance bets at 2: That payoff will wipe out the loss from the initial wager. If the dealer does have 21, the player will lose the initial bet but will receive a 1: If both have 21, most blackjack rules say that is a push.

Some casino 21 rules, though, give ties to the dealer when it comes to a blackjack. In most cases, though, a push results in the player getting back his or her wager.

If the dealer does not have blackjack, anyone who bought insurance will lose that amount, regardless how the rest of the hand plays out.

It is important to note that players have a variety of options to choose from after their first two cards are dealt. The decisions they make should take into account the cards held by other players at the table, as well as the dealer.

In most cases, a player normally stands when the point value of their cards is between 16 and If a dealer has less than 17, they must continue drawing cards until they reach 17 or above, without going over If the scores of the player and the dealer are equal, the player receives their original bet back, and this is a push.

Should the dealer bust or go over 21 at any point, all the players at the table will win and receive a 1: Any player who had blackjack would have already been paid out at least 3: Depending on the casino, some will let players cut their losses by surrendering half their bets after the initial deal.

An early surrender allows the player to surrender when a 10 or face card is drawn without checking the hole-card for blackjack. That could be preferable if the dealer is showing a particularly strong hand, like an Ace.

A late surrender allows the player to surrender after checking the hole-card, but before the dealer reveals his or her hand.

Many players view the early surrender as more favorable, especially if the dealer is showing an Ace. For example, virtually all players of 21 will split a pair of Aces by placing an additional bet to create two potentially winning hands.

After receiving two more cards, the player determines whether to hit or stand with each of the two hands he or she now has. Depending on the cards dealt, splitting your cards can double your chances of hitting a blackjack.

Splitting cards can also at least double your potential winnings from the same initial hand dealt. Most will not split a pair of cards worth 20 points, for example, while all will split a pair of Aces.

Another popular play that could double your potential winnings—and losses—on a particular hand is the double down. The double down allows you to double your wager after the initial bet, but you only get one more card.

Many skilled players use a strict system based on statistical probability to determine the ideal times to double down. As with splitting cards, that assessment includes what the dealer is showing off the deal, plus other cards that might already have gone into play.

The number of decks used also affects the ideal strategy for playing 21 and considering when to double down on your bet.

Many casinos play by the traditional 21 rules that were once popular on the Las Vegas Strip, which is traditionally called American 21 Or Vegas Rules.

Soms mag men meerdere kaarten op een gesplitste Aas kopen, op voorwaarde dat het Aas als 11 geteld moet worden; A, 5, 6 geldt dan als 22 en men heeft dan dus verloren.

Splitsen maakt het krijgen van blackjack overigens onmogelijk, een blackjack-combinatie telt hier gewoon voor 21 punten. Sommige casino's staan hersplitsen van een derde, vierde paar enzovoort toe, andere niet, of maar tot een bepaald aantal; meestal 4 handen.

Meestal mag men na een splits ook dubbelen, maar sommige casino's staan dubbelen na splitsen niet toe, hetgeen onvoordelig is voor de speler.

Verzekeren insurance is mogelijk wanneer de eerste kaart van de dealer een Aas is. Insurance houdt in dat er een extra inzet wordt geplaatst op de insurance-lijn ter hoogte van de helft van de oorspronkelijke inzet.

Wanneer de dealer dan blackjack heeft dan wordt je insurance-inzet 2x uitbetaald en compenseer je hiermee het verlies van je verloren inzet.

Wanneer de dealer geen blackjack heeft dan gaat de insurance-inzet verloren. In veel Amerikaanse casino's is de hole-card regel van kracht.

De croupier neemt een tweede dichte kaart en controleert als hij een 10, Boer, Vrouw, Heer of Aas open heeft liggen, of de bank blackjack heeft.

Deze regel is gunstig voor de spelers, omdat zij minder risico lopen, wanneer zij tegen een 10 of Aas in de bank willen dubbelen of splitsen.

Soms neemt de bank geen tweede kaart, maar is de regel toch van kracht. Dat wil dan zeggen dat een speler alleen zijn oorspronkelijke inzet tegen een blackjack in de bank kan verliezen.

Eventuele splits en dubbels worden dan met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Surrender overgeven is de mogelijkheid om als speler af te zien van het verder spelen van een bepaalde hand.

Men verliest dan slechts de helft van zijn inzet. Dit is vooral gunstig bij totalen als 16 of 15 tegen een 9 of 10 in de bank. Er bestaan verschillende versies van surrender.

Verder zijn 2 variaties van deze regel; early- en late surrender. Bij early surrender dient men te surrenderen vooraleer de eerste speler na de dealer een derde kaart neemt.

Het voordeel is dat tegen een 10 of Aas men kan opgeven ook als later blijkt dat de bank een Blackjack heeft. Bij late surrender controleert de croupier eerst of hij een Blackjack heeft, is dat het geval kan men niet surrenderen indien de croupier geen tweede kaart neemt maar wel de hole card regel van kracht is, gebeurt dit achteraf.

Early surrender komt in zijn zuivere vorm zelden aan, vaker in combinatie met het verbod op surrender tegen een Aas. Het behoeft geen betoog dat early surrender ook tegen een Aas gunstiger is voor de speler, dan early surrender behalve tegen een Aas en dat late surrender de ongunstigste variant van deze regel, omdat men niet kan surrenderen tegen iedere Blackjack van de bank.

In de basisstrategie surrendert men vaker bij zuivere early surrender dan bij late surrender. Sommige casino's bieden bonussen aan, zoals een extra uitkering op een bepaalde combinatie van Een hand van 21 op 7, 7, 7 is daarvan de bekendste.

In het 'low-limit' gedeelte van Holland Casino krijgt men, naast een uitkering van 1 maal de inzet, een glas champagne bij 3 zevens, voorwaarde is wel dat de speler zijn eerste paar zevens niet heeft gesplitst.

Heeft men in het Holland Casino de bonus , dan ontvangt men niet alleen direct 1 maal zijn inzet en een glas Champagne, maar de originele inzet blijft staan tot het einde van de ronde en kan nogmaals winnen als de bank zich dood koopt of 20 of minder heeft , blijven staan de bank heeft 21 of verliezen de bank heeft Blackjack.

In het eerst geval wint men tweemaal zijn inzet en een glas Champagne, in het tweede geval eenmaal de inzet en een glas champagne en in het laatste geval alleen het glas champagne, maar men heeft geen geld verloren, ondanks de Blackjack in de bank.

In sommige Duitse casino's geldt een gesplitste 10 waar een Aas op valt als blackjack andersom niet! Dit om spelers te verleiden tienen te splitsen, hoewel dit, ook met deze bonusregel in ogenschouw genomen, statistisch gezien niet voordeliger is voor de speler.

Voor 5 kaarten betaalt men 1,5 keer de inzet, bij 6 kaarten 2 keer en bij 7 kaarten of meer zelfs 5 keer de inzet.

Eens te meer is dit een veel interessantere bonus dan het glaasje champagne kostprijs 2 euro Vooral de vijf kaart situatie en winnende hand komt vaak voor en zorgt bovendien voor extra spanning.

Deze situaties doen zich het vaakst voor bij sterke kaarten van de bank 9, 10 en Aas omdat het dan sowieso aangewezen is om een kaart te vragen bij een puntentotaal tussen 12 en De optimale strategie varieert met de verschillende regels, waarmee het spel wordt aangeboden.

Voor alle variaties geldt echter dezelfde koopstrategie. Het beste koopt men tegen een 2 of 3 in de bank op 12 of minder en past men op Tegen een 4, 5 en 6 past men al op Tegen hogere kaarten moet men kopen op 16 en passen op Met 9 dubbelt men tegen een 3, 4, 5 of 6.

De strategie voor splitsen is afhankelijk van andere regels; als het niet is toegestaan te dubbelen na een splits, wordt het splitsen onaantrekkelijker.

In Amerika splitst men altijd Azen en achten. This can be a bit tricky the first few times. Don't pick up the bet to place the cards underneath.

Remember, once the cards are dealt, you can't touch the chips in the circle. Simply slide the corner of the cards under the chips.

Describing these moves makes them sound complicated. Just pay attention to what other players are doing and you will fit right in. Much of the excitement and profit in blackjack comes from hands where you are able to "double down".

This option is available only with a two card hand, before another card has been drawn. Doubling down allows you to double your bet and receive one and only one additional card to your hand.

A good example of a doubling opportunity is when you hold a total of 11, like a 6,5 against a dealer's upcard of 5. In this case, you have a good chance of winning the hand by drawing one additional card, so you should increase your bet in this advantageous situation by doubling down.

If you are playing in a hand-held game, just toss your original two cards face-up on the table in front of your bet. In either type of game, add an additional bet to the betting circle.

Place the additional bet adjacent to the original bet, not on top of it. The dealer will deal one additional card to the hand. In a shoe game, he will probably deal the card sideways to indicate that this was a double-down.

In a hand-held game, the card will be tucked face-down under your bet to be revealed after the hand is over. Depending on what the dealer makes on his hand, it can be an exciting wait to see that card revealed at the end!

You are allowed to double down for any amount up to your original bet amount, so you could actually double down for less if you wanted. That's a bad move though.

Remember that you do give up something for being allowed to increase your bet: If the correct play is to double down, you should always double for the full amount if possible.

And just when should you double down, you ask? For that information, just use our Blackjack Basic Strategy Engine.

When you are dealt a pair of cards of the same rank, you are allowed to split the pair into two separate hands and play them independently.

Let's say you are dealt a pair of eights for a total of sixteen. Sixteen is the worst possible player hand, since it is unlikely to win as is, but is very likely to bust if you draw to it.

Here's a great chance to improve a bad situation. If you are playing a hand-held game, toss the cards face-up in front of your bet just like a double down.

Then, in either type of game, place a matching bet beside the original bet in the circle. Note that you must bet the same amount on a split, unlike a double-down where you are allowed to double for less.

The dealer will separate the two cards, and treat them as two independent hands. He will deal a second card on the first eight, and you will play that two-card hand to completion.

Many casinos will let you double-down on that two-card hand if you want. No matter what happens on your first hand, when you are done with it the dealer will deal a second card to your next hand and the process starts all over.

If you get additional pairs in the first two cards of a hand, most casinos will allow you to resplit, making yet another hand. Typically a player is allowed to split up to 3 times, making 4 separate hands, with 4 separate bets.

If double after split is allowed, you could have up to 8 times your initial bet on the table! Note that you are allowed to split any valued cards, so you could split a Jack, Queen hand.

However, this is usually a bad play. You will make more money on the pat 20 than you will trying to make two good hands from it.

I wrote a post about just that: Why Splitting Tens is a Bad Move. Another oddity comes when splitting Aces. Splitting Aces is a very strong player move so the casino limits you to drawing only one additional card on each Ace.

Also, if you draw a ten-valued card on one of your split Aces, the hand is not considered a Blackjack, but is instead treated as a normal 21, and therefore does not collect a 3: With all these limitations, you may wonder whether it makes sense to split Aces.

The answer is a resounding YES. For accurate advice on what other pairs you should split, consult the Blackjack Basic Strategy Engine.

If you want to win at Blackjack, you will eventually need to learn basic strategy from a basic strategy chart or play the interactive strategy trainer.

However, there are some quick rules and tips that you can learn as a beginner to decrease the house edge and formulate a strategy.

Remember there are more 10 value cards 10, J, Q, K than any other cards in the deck—so when a 10 will get you close to 21 and you are against a card that is bad for the dealer, you should double.

A player 9, 10, or 11 would always be a good double when a dealer is showing a 3, 4, 5, or 6. This is because the 3, 4, 5, and 6 are starting cards that are more likely to make a dealer bust.

The Ace is such a powerful card because pulling a 10 on a split will give you a Even though a 21 gained through a split is still only paid 1: Two fives total 10—which is a hand much better suited for doubling.

Insurance in blackjack is often misunderstood by players, and is a big money-maker for casinos. Naming this side-bet "insurance" was a brilliant marketing ploy, and some otherwise solid players will frequently make this bad bet to "insure" when they have a good hand.

But actually, insurance is not always a bad bet. For players who can recognize when the remaining deck is rich in ten-valued cards, this can actually be a profitable side-bet.

Insurance is a proposition bet that is available only when the dealer's upcard is an Ace. When the dealer turns up an Ace, he will offer "Insurance" to the players.

Insurance bets can be made by betting up to half your original bet amount in the insurance betting stripe in front of your bet.

The dealer will check to see if he has a value card underneath his Ace, and if he does have Blackjack, your winning Insurance bet will be paid at odds of 2: You will still lose your original bet unless you also have a Blackjack , so the net effect is that you break even assuming you bet the full half bet for insurance.

This is why the bet is described as "insurance", since it seems to protect your original bet against a dealer blackjack.

Of course, if the dealer does not have blackjack, you'll lose the insurance bet, and still have to play the original bet out.

Insurance is simply a side-bet offering 2: Not surprisingly, the casino has a substantial edge on this bet. In a single deck game, there are 16 ten-valued cards.

Assuming that you don't see any other cards, including your own, the tens compose 16 out of 51 remaining cards after the dealer's Ace was removed.

That creates a 5. It's even worse in six decks with a 7. Card counters can still beat the insurance bet, by only making the bet when they know that more than one-third of the remaining cards are tens.

Unless you are card counter and know the deck is skewed sufficiently, just ignore the insurance bet. It doesn't matter whether you have a good hand or a bad hand.

If you have a blackjack when the dealer turns up an Ace, he is likely to offer you "even money" instead of the insurance bet.

If you accept, the dealer will pay you the amount of your original bet and discard your hand of blackjack, before he even checks under his Ace to see if he has a blackjack as well.

Many players think this sounds like a good deal, guaranteeing a profit even if the dealer has a blackjack. But that guaranteed profit comes at a price.

Let me show you how it works:. So, casinos allow you to eliminate the insurance bet altogether, and simply declare that you want "even money" for your blackjack when the dealer has an Ace showing.

The problem is that you are still making a bad bet on insurance, which costs you money. A player who does not count cards should simply never take the insurance bet, even the "even money" variety.

Some games offer the player a chance to fold their hand, and forfeit half of their bet. This surrender option must be done as the very first action the player takes on the hand.

In other words, you can't draw a card and then decide to bail out! Even when surrender is available, it is rarely used by players.

Often, the rules posted at the table won't mention it even if the casino allows it. And many players just don't like the idea of surrendering a hand.

But for a smart player, it is a useful option, and reduces the house advantage by about 0. When surrender is available, make sure you know the correct strategy for using it.

Most players who use the option surrender too many hands. If your game offers surrender, I recommend reading my complete explanation of blackjack surrender.

In the most common variety known as "late" surrender , a player cannot surrender until after the dealer has checked for blackjack. If the dealer has blackjack, you will lose your entire bet with no chance of surrendering for half the cost.

Generally, the dealer in blackjack must hit if he has a total of 16 or less, and stand if he has 17 or more.

Seventeen is a weak hand, so if the dealer is allowed to try to improve the soft 17 hands, it makes the game tougher. When a dealer is allowed to hit soft 17, it adds about 0.

Almost all other areas used the better rule of standing on all 17s. Over the years, more and more casinos have switched to hitting soft 17, and there are now far more H17 games than S17 games.

You can still find some games where the dealer stands on all 17s, even in casinos where some of the tables use the H17 rule.

After splitting a pair, many casinos will allow you to double-down on a two-card hand that arises as a result of the split.

For example, if you split a pair of eights, and draw a 3 on the first hand, it is valuable to be able to double-down on the resulting hand of As mentioned in the previous section discussion on pair splitting, there are several common restrictions on splitting Aces.

You will receive only one card on each Ace after splitting. Some casinos will allow you to resplit if you draw another Ace, and some will not.

That's true even if the casino allows resplits of all other pairs. Many casinos in Europe, and some in other parts of the world, handle the dealer's second card differently.

In these "European No Hole Card" games, the dealer only deals himself one card at the beginning of the round. After all the players have completed their hands, he deals his own second card and completes the hand.

Contrast that with the normal US style of play. There, if the dealer has a ten or Ace card up, he checks the other card immediately to see if he has a blackjack.

If he does, the hand is over. This process of "peeking" under the hole card to check for blackjack means that players can only lose one bet per hand if the dealer has a blackjack.

In a No-Hole-Card game, a player might split or double and have multiple bets at risk to a dealer blackjack, because the dealer cannot check ahead of time.

This changes the optimal strategy, and means that players should usually not split or double against a dealer ten or Ace upcard. An exception is splitting Aces against a dealer ten.

Note that there are a few no-hole-card games where the rules specifically say that only one bet will be collected from a player if the dealer has a blackjack.

In those games, although there is no hole card, you can play the game as if there were. That means you should play it as a Peek game, even though there's not really a peek!

It's all a bit confusing. When the No-Hole-Card rule is in use, and all bets are at risk to a dealer blackjack, it costs the player 0. Use the "No-Peek" option at our Strategy Engine.

Ok this one's an extremely rare variation which I doubt you will see in any casinos today but I thought I'd mention.

Similarly there is a rule variation whereby the player automatically wins when drawing 7 cards without busting which is called a "Seven Card Charlie".

The most important item is the sign declaring betting limits. Both the minimum and the maximum allowable bets should be on a sign on the table-top.

Look around to find a table that suits your bet sizes. Make sure that the table you have selected is actually for blackjack, and not another of the many kinds of table games that casinos offer.

Look on the table for the phrase " Blackjack pays 3 to 2 ". Avoid any games that say " Blackjack pays 6 to 5 " instead.

See 6 to 5 Blackjack? Beginners should start off playing the shoe games. The advantage in this style is that all of the players' cards are dealt face-up, so the dealer and other players can easily help you with playing questions and decisions.

Once you become proficient at the game, you may want to switch to a game with fewer decks since that lowers the casino's advantage.

The dealer will exchange the entire amount of cash for the equivalent in chips, and drop the cash into a box on the table. Take a quick look at the chips to make sure you know the value of each color.

If you have any questions, just ask the dealer.

Blackjack Rules Video

How to Play Blackjack By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Retrieved 21 May Bij deze techniek dien je kaartwaarden te onthouden. For instance, holding 11 against a dealer 10, the correct strategy is to double in a account verifizieren card game where the player knows the Beste Spielothek in Albstedt finden second card is not an las vegas bestes casinobut to hit in a no hole card game. The use of external devices to help counting cards is illegal in all US states that license blackjack card games. Leo Vegas Casino Recension - Störst urval av Spel Online Blackjack geldt dat het huis altijd een voordeel heeft bij alle casinospellen. Blackjack has inspired other casino games, including Spanish 21 and pontoon. Instead we refer interested readers to the books Beste Spielothek in Kaden finden below for an casual friends account löschen into this complex aspect of spielprognosen counting. Black swan stream deutsch the dealer I get up to That leaves an extra card in the deck for the players to get, and it could be an Ace at just the right time. Hij beslist om een extra kaart te trekken om zijn hand te verbeteren en trekt een Vrouw. The dealer essentially plays by the same strict set of casino rules at all times. Is this a standard rule? If he busts by going over 21, all the remaining players win their bets.

rules blackjack -

Siebzehn und Vier , siehe dort. Diese kauft man für gewöhnlich beim Croupier selbst. Grund hierfür ist, dass manche Spieler die Grundstrategie mit Hilfe einer Blackjack Strategietabelle leichter erlernen. Splitting to three , Doubling, Surrendering, Insurance, 3: They are usually pretty relaxed about inexperienced players making honest mistakes, but they take a dim view of players who continuously make the same mistakes or annoy other players. This means that all the cards are dealt exposed, and you are not allowed to touch your cards under any circumstances. Sind alle Spieler bedient, zieht der Croupier seine zweite Karte. Die Vorteile wurden für eine Grundstrategie berechnet, die nur die Summe aller Karten in der Hand berücksichtigt, wie die Grundstrategie in den Tabellen und Diagrammen in diesem Kapitel, ohne Berücksichtigung der einzelnen Karten, die diese Summe ergeben. Da das A-7 tatsächlich jedoch aus drei Karten besteht, können Sie nicht verdoppeln; Sie nehmen keine weitere Karte. Die andere Hälfte darf das Casino unangefochten einbehalten.

It is assumed to have the value that makes the best hand, and that may change as more cards are added to the hand.

A soft hand is any hand where an Ace can be counted as either 1 or 11 without going over The name reflects the fact that the hand can't break if you draw another card.

We no longer have the option to count the Ace as 11, because that would go over This hand is now a hard 17, despite having an Ace in it.

Once all the bets are placed, the dealer will deal the cards to the players. He will make two passes around the table starting at his left your right so that the players and the dealer all have two cards each.

The dealer will flip one of his cards over, exposing its value as the "dealer upcard". In games dealt from a shoe, the players' cards will be face-up, and players are not allowed to touch the cards.

If you are just beginning, this is the best kind of game, because you don't have to worry about handling the cards. Hand-held games are slightly different.

In these games, the players' cards are dealt face down, and players pick up the cards. When handling the cards in a hand-held game, here are a few important things to remember.

Once the initial hands are dealt, play proceeds around the table starting at the first seat to the dealer's left, also called "first base".

Each player in turn indicates to the dealer how he wishes to play the hand. All of those choices are explained in the next part of this series.

After all of the players have finished their hands, the dealer will complete his hand, and then pay the winning bets and collect the losing bets.

The dealer will first flip over the "hole card" to reveal his two-card starting hand. The dealer is then required to play his hand in a very specific way, with no choices allowed.

He must draw cards until he has a total of 17 or more. The dealer has no choice in how to play the hand. He must continue taking cards until his total is at least A slight variation of this rule is discussed below.

After flipping over the hole card, the dealer's hand was Ace, 5. That makes a hand value of 16, so he must draw another card. He drew a 7, making the hand value 13 the Ace can no longer be counted as With a total of 13, he must hit again.

He drew a 6, making the hand total Since that is "17 or more", the dealer stops with a final total of If you draw a card that makes your hand total go over 21, your hand is a bust.

That is an automatic loser. The dealer will immediately collect your bet, and discard your hand. Assuming you did not bust, the dealer will play out his hand at the end.

If he busts by going over 21, all the remaining players win their bets. If his total is higher than yours, you lose the bet, and he will collect your bet and put the chips in his tray.

If your total is higher than his, you win the bet, and he will pay the entire amount you have bet. After he pays you, you'll have your initial bet plus the amount you won in the circle.

So, what happens if you and the dealer tie, with the same exact total? A tie is called a "push", and you do not win or lose your bet.

Your chips stay in the betting circle where you can leave them for the next hand if you want, or you can add to or remove from them as you wish before the next hand.

A blackjack, or natural, is a total of 21 in your first two cards. A blackjack is therefore an Ace and any ten-valued card, with the additional requirement that these be your first two cards.

If you split a pair of Aces for example, and then draw a ten-valued card on one of the Aces, this is not a blackjack, but rather a total of The distinction is important, because a winning blackjack pays the player at 3 to 2.

A player blackjack beats any dealer total other than blackjack, including a dealer's three or more card If both a player and the dealer have blackjack, the hand is a tie or push.

The dealer will usually pay your winning blackjack bet immediately when it is your turn to play. In the face down games, this means that you should show the blackjack to the dealer at that time.

Some casinos may postpone paying the blackjack until after the hand is over if the dealer has a 10 card up and has not checked for a dealer blackjack.

Other casinos check under both 10 and Ace dealer upcards, and would therefore pay the blackjack immediately.

Regardless, when you are dealt a blackjack, turn the cards face up, and smile. It only happens about once every 21 hands, but it accounts for a lot of the fun of the game.

The most common decision a player must make during the game is whether to draw another card to the hand "hit" , or stop at the current total "stand".

You will be required to make hand signals rather than just announcing "hit" or "stand" to the dealer. This is to eliminate any confusion or ambiguity in what you choose, and also for the benefit of the ever-present surveillance cameras.

If you go over 21, or "bust", the dealer will collect your bet and remove your cards from the table immediately.

In the face-up shoe game, you indicate that you want another card by tapping the table behind your cards with a finger. When you decide to stand, just wave your hand in a horizontal motion over your cards.

In the face-down game, things are a little different. You will hold the first two cards with one hand.

To let the dealer know that you want to draw another card to your hand, scratch the table with the bottom of your cards lightly.

Watch another player at first to see how this works. The dealer will deal your additional cards on the table in front of your bet.

Leave those cards on the table, but mentally add them to your total hand value. If you go over 21, just toss the two cards in your hand face up on the table.

The dealer will collect your bet and discard your hand. When you decide to stand, tuck the two cards you are holding face-down under the chips in your betting circle.

This can be a bit tricky the first few times. Don't pick up the bet to place the cards underneath. Remember, once the cards are dealt, you can't touch the chips in the circle.

Simply slide the corner of the cards under the chips. Describing these moves makes them sound complicated. Just pay attention to what other players are doing and you will fit right in.

Much of the excitement and profit in blackjack comes from hands where you are able to "double down". This option is available only with a two card hand, before another card has been drawn.

Doubling down allows you to double your bet and receive one and only one additional card to your hand.

A good example of a doubling opportunity is when you hold a total of 11, like a 6,5 against a dealer's upcard of 5. In this case, you have a good chance of winning the hand by drawing one additional card, so you should increase your bet in this advantageous situation by doubling down.

If you are playing in a hand-held game, just toss your original two cards face-up on the table in front of your bet. In either type of game, add an additional bet to the betting circle.

Place the additional bet adjacent to the original bet, not on top of it. The dealer will deal one additional card to the hand.

In a shoe game, he will probably deal the card sideways to indicate that this was a double-down. In a hand-held game, the card will be tucked face-down under your bet to be revealed after the hand is over.

Depending on what the dealer makes on his hand, it can be an exciting wait to see that card revealed at the end! You are allowed to double down for any amount up to your original bet amount, so you could actually double down for less if you wanted.

That's a bad move though. Remember that you do give up something for being allowed to increase your bet: If the correct play is to double down, you should always double for the full amount if possible.

And just when should you double down, you ask? For that information, just use our Blackjack Basic Strategy Engine.

When you are dealt a pair of cards of the same rank, you are allowed to split the pair into two separate hands and play them independently.

Let's say you are dealt a pair of eights for a total of sixteen. Sixteen is the worst possible player hand, since it is unlikely to win as is, but is very likely to bust if you draw to it.

Here's a great chance to improve a bad situation. If you are playing a hand-held game, toss the cards face-up in front of your bet just like a double down.

Then, in either type of game, place a matching bet beside the original bet in the circle. Note that you must bet the same amount on a split, unlike a double-down where you are allowed to double for less.

The dealer will separate the two cards, and treat them as two independent hands. He will deal a second card on the first eight, and you will play that two-card hand to completion.

Many casinos will let you double-down on that two-card hand if you want. No matter what happens on your first hand, when you are done with it the dealer will deal a second card to your next hand and the process starts all over.

If you get additional pairs in the first two cards of a hand, most casinos will allow you to resplit, making yet another hand.

Typically a player is allowed to split up to 3 times, making 4 separate hands, with 4 separate bets. If double after split is allowed, you could have up to 8 times your initial bet on the table!

Note that you are allowed to split any valued cards, so you could split a Jack, Queen hand. However, this is usually a bad play.

You will make more money on the pat 20 than you will trying to make two good hands from it. I wrote a post about just that: Why Splitting Tens is a Bad Move.

Another oddity comes when splitting Aces. Splitting Aces is a very strong player move so the casino limits you to drawing only one additional card on each Ace.

Also, if you draw a ten-valued card on one of your split Aces, the hand is not considered a Blackjack, but is instead treated as a normal 21, and therefore does not collect a 3: With all these limitations, you may wonder whether it makes sense to split Aces.

The answer is a resounding YES. For accurate advice on what other pairs you should split, consult the Blackjack Basic Strategy Engine.

If you want to win at Blackjack, you will eventually need to learn basic strategy from a basic strategy chart or play the interactive strategy trainer.

However, there are some quick rules and tips that you can learn as a beginner to decrease the house edge and formulate a strategy. Remember there are more 10 value cards 10, J, Q, K than any other cards in the deck—so when a 10 will get you close to 21 and you are against a card that is bad for the dealer, you should double.

A player 9, 10, or 11 would always be a good double when a dealer is showing a 3, 4, 5, or 6. This is because the 3, 4, 5, and 6 are starting cards that are more likely to make a dealer bust.

The Ace is such a powerful card because pulling a 10 on a split will give you a Even though a 21 gained through a split is still only paid 1: Two fives total 10—which is a hand much better suited for doubling.

Insurance in blackjack is often misunderstood by players, and is a big money-maker for casinos. Naming this side-bet "insurance" was a brilliant marketing ploy, and some otherwise solid players will frequently make this bad bet to "insure" when they have a good hand.

But actually, insurance is not always a bad bet. For players who can recognize when the remaining deck is rich in ten-valued cards, this can actually be a profitable side-bet.

Insurance is a proposition bet that is available only when the dealer's upcard is an Ace. When the dealer turns up an Ace, he will offer "Insurance" to the players.

Insurance bets can be made by betting up to half your original bet amount in the insurance betting stripe in front of your bet.

The dealer will check to see if he has a value card underneath his Ace, and if he does have Blackjack, your winning Insurance bet will be paid at odds of 2: You will still lose your original bet unless you also have a Blackjack , so the net effect is that you break even assuming you bet the full half bet for insurance.

This is why the bet is described as "insurance", since it seems to protect your original bet against a dealer blackjack. Of course, if the dealer does not have blackjack, you'll lose the insurance bet, and still have to play the original bet out.

Insurance is simply a side-bet offering 2: Not surprisingly, the casino has a substantial edge on this bet. In a single deck game, there are 16 ten-valued cards.

Assuming that you don't see any other cards, including your own, the tens compose 16 out of 51 remaining cards after the dealer's Ace was removed.

That creates a 5. Dan zou je deze kaart weer kunnen splitsen. Op het moment dat de eerste twee kaarten zijn gedeeld en je denkt dat er een mooie k.

Op het moment dat de eerste twee kaarten zijn gedeeld en je denkt dat er een mooie kans aan zit te komen om de bank te verslaan, kun je er in een aantal gevallen voor kiezen om de inzet te verdubbelen.

Je kunt er dan op gokken dat jij een 10 krijgt en de bank ook, of minder. Je verdubbelt dan je inzet, omdat je denkt de bank te kunnen verslaan.

De kans bestaat dat je geen goede kaart krijgt: Je moet hier vanzelfsprekend rekening mee houden op het moment dat je begint met spelen: Een verzekering geeft je de kans om je te beschermen tegen Blackjack van de bank.

Als je een verzekering koopt, plaats je de helft van de oorspronkelijke inzet op de verzekeringsknop. Wanneer de croupier Blackjack heeft, krijg je 2: Heeft de croupier dat niet, dan word je verzekeringsinzet ingenomen.

De basisspelregels van Blackjack zijn tamelijk eenvoudig. Om te kunnen winnen, moet je de bank verslaan zonder zelf te veel punten te halen bankroet.

Dit is het geval wanneer je meer dan 21 punten hebt. Je verliest dan automatisch. De winnaar is degene die het dichtst bij de 21 is gekomen of die Blackjack heeft.

De 21 punten kun je behalen door de waarde van de kaarten die op tafel liggen bij elkaar op te tellen.

Het gaat dus allemaal om punten. Daarna moet iedere speler voor zichzelf beslissen of hij nog een kaart wil, om op die manier zo dicht mogelijk bij de 21 te kunnen komen.

Wanneer je niet in de buurt van de 21 komt, kun je wachten op croupier: De croupier moet een kaart trekken wanneer het totaal van zijn punten lager dan 16 is, terwijl hij stopt wanneer het totaal 17 of hoger is.

In het geval dat een speler een 6 heeft en een Aas, heeft hij 17 punten. Ontvangt hij daar een 10 bij, dan neemt de Aas de waarde 1 weer aan en heeft een speler nog steeds 17 punten.

Daarmee voorkom je dus dat je heel snel over de 21 punten grens heen gaat. Als je een in 1 keer een totaal van 21 punten hebt, bij de eerste twee kaarten, dan win je automatisch.

Dit kan alleen als je een 10 aan punten en een Aas hebt. Je krijgt dan 1. In andere gevallen krijg je alleen uitbetaald als jij dichter bij de 21 bent dan de croupier.

Gaat de croupier over de 21 punten, dan wint iedereen behalve wanneer jezelf ook te veel punten hebt, dan gaat je inzet verloren.

Speel Blackjack eerst gratis en ontdek welke spelvariant jou het beste ligt! Het kaarten tellen bij Blackjack is een van de meest effectieve manieren om je winkansen te verhogen.

Bij Blackjack geldt dat het huis altijd een voordeel heeft bij alle casinospellen. Toch is het mogelijk om door een volmaakte Blackjack kaarttechniek toe te passen, de huismarge uit te putten en de tafels in het voordeel van de speler te keren.

Het kaarten tellen bij Blackjack kun je op verschillende manieren doen. Natuurlijk dien je daarbij ook weer rekening te houden met de spelvariant. Er zijn simpele teltechnieken die je winkansen opvoeren, en gecompliceerde teltechnieken.

Als beginner kun je het beste kiezen voor een eenvoudige teltechniek. Naarmate je meer ervaring opdoet, kun je ook voor andere teltechieken gaan kiezen.

Het feit dat je kunt groeien en beter kunt worden maakt dat spelers zich altijd uitgedaagd blijven voelen met het spelen van Blackjack.

Kies om teltechnieken te leren dus niet voor live maar voor online casino. Dat geeft je de ruimte om op je gemak te spelen, want je speelt niet op tijd en je wordt niet bekeken door de casinobeveiliging.

Om te beginnen kun je proberen de resultaten op te schrijven terwijl je online Blackjack speelt, gewoon om jezelf meer te leren. Een teltechniek die je je eigen kunt maken is Hi-Lo.

Het idee achter dit telsysteem is om iedere kaart een waarde in de groep van 3 te geven. Wanneer je een kaartspel op deze wijze bij elkaar optelt, zal de uitkomst 0 zijn.

Dit Blackjack kaarttelsysteem vertelt de speler welke kaarten overwegend in het spel blijven, de Hoge kaarten of de Lage kaarten.

Ben je halverwege het spel, en is je waarde hoog, dan zijn er meer en, honneurskaarten en azen over dan lage kaarten. Dit geeft jou als speler een voordeel.

Als de waarde laag is, betekent dit dat er meer lage kaarten overblijven. Dat geeft over het algemeen een voordeel aan de dealer.

Als aas overblijft in het spel, dan heeft de speler een betere kans om Blackjack te krijgen Op het moment dat je je hiervan bewust bent kun je er voor kiezen om te verdubbelen op het goede moment.

Bij deze techniek dien je kaartwaarden te onthouden. Daarom vraagt het iets meer van je als speler e kunnen we het al een meer gevorderde techniek noemen.

De berekening is eenvoudig. Iedereen die tot 21 kan tellen, kan dit uitrekenen. Iedereen kent het wel dat ze naar een gevestigde casino gaan om een potje blackjack te spelen en daar vaak een tijdje moet wachten om een plaatsje aan een blackjack tafel te veroveren.

Vooral in het weekend is het drukker dan door de weeks. Toch is hier een ideale oplossing voor, speel in een online casino.

Daar heeft men altijd plaats en kan men zelfs meerdere handen spelen. Met meerdere handen bedoelen we dat men meerdere keren kan inzetten op kaarten die hij of zij krijgt.

Lees de spelregels goed door indien je nog niet bekend bent met het spel online blackjack om het goed te kunnen begrijpen.

Juist doordat het in een online casino wordt aangeboden is men de enige speler op een tafel waardoor men de mogelijkheid heeft om op meerder plaatsen geld in te zetten.

Dit kan ook op een blackjack tafel binnen een gevestigde casino maar daarbij is men niet zelf de speler. Bij online backjack is dit juist wel het geval en kan men vaak zeven keer inzetten op de verschillende plaatsen en zeven keer spelen.

De keuze is aan de speler zelf om dit wel of niet te doen. Sommige vinden dit leuker en handiger dan bijvoorbeeld zeven keer 1 hand te spelen.

Qua inzet kan men ook zelf bepalen voor hoeveel ze dit wensen te doen. Dit is een van de grootste voordelen om blackjack in een online casino te spelen dan in een gevestigde casino.

Het totaal van de kaarten van de speler is 10, net als dat van de bank. Hij trekt een extra kaart om zijn hand te verbeteren en heeft geluk: De tweede kaart van de Bank wordt vrijgegeven: Het totaal aantal punten van de speler is Hij beslist om een extra kaart te trekken om zijn hand te verbeteren en trekt een Vrouw.

De onderstaande tabel laat zien wanneer je het best een kaart kunt trekken en wanneer je beter kunt stoppen. Bij het Paroli systeem verhoog je telkens je inzet bij winst.

Bij verlies verlaag je telkens je inzet, totdat je op je oorspronkelijke startinzet zit. Deze blijf je aanhouden, tot het moment dat je weer wint.

Het voordeel bij deze strategie is dat je de inzet in de hand kunt houden, als je niet teveel wil verliezen. Spreek dan ook een maximale inzet af met jezelf vooraf.

Het Parlay systeem is bedoeld om op een verstandige manier, meer te gaan inzetten. Telkens als je wint, wordt je nieuwe inzet, de oude inzet plus de winst.

Er is hierbij geen eindpunt, anders dan bij het Paroli Systeem. Op deze manier kun je een kleine inzet omzetten in grote winst. Het is wel een riskantere manier van spelen: Het Martingale syteem is een strategie voor de geoefende speler, waarbij je meer risico loopt.

Telkens als je verliest, verdubbel je juist je inzet. Als je wint, begin je opnieuw. Op deze manier maak je altijd winst, maar kun je ook veel verlies maken.

Bij deze strategie zet je volgens een bepaald patroon je geld in: Ronde 1, inzet 1x. Ronde 2, inzet 3x. Ronde 3, inzet 2x. Ronde 4, inzet 6x.

Je kunt op deze manier vier keer op een rij winnen, bij verlies begin je opnieuw, net zoals na de vierde keer inzetten.

The standard card pack is used, but in most casinos several decks of cards are shuffled together.

The six-deck game cards is the most popular. In addition, the dealer uses a blank plastic card, which is never dealt, but is placed toward the bottom of the pack to indicate when it will be time for the cards to be reshuffled.

When four or more decks are used, they are dealt from a shoe a box that allows the dealer to remove cards one at a time, face down, without actually holding one or more packs.

Each participant attempts to beat the dealer by getting a count as close to 21 as possible, without going over It is up to each individual player if an ace is worth 1 or Face cards are 10 and any other card is its pip value.

Before the deal begins, each player places a bet, in chips, in front of him in the designated area. The dealer thoroughly shuffles portions of the pack until all the cards have been mixed and combined.

He designates one of the players to cut, and the plastic insert card is placed so that the last 60 to 75 cards or so will not be used.

Not dealing to the bottom of all the cards makes it more difficult for professional card counters to operate effectively.

When all the players have placed their bets, the dealer gives one card face up to each player in rotation clockwise, and then one card face up to himself.

Another round of cards is then dealt face up to each player, but the dealer takes his second card face down. Thus, each player except the dealer receives two cards face up, and the dealer receives one card face up and one card face down.

In some games, played with only one deck, the players' cards are dealt face down and they get to hold them.

Today, however, virtually all Blackjack games feature the players' cards dealt face up on the condition that no player may touch any cards.

If a player's first two cards are an ace and a "ten-card" a picture card or 10 , giving him a count of 21 in two cards, this is a natural or "blackjack.

If the dealer has a natural, he immediately collects the bets of all players who do not have naturals, but no additional amount. If the dealer and another player both have naturals, the bet of that player is a stand-off a tie , and the player takes back his chips.

If the dealer's face-up card is a ten-card or an ace, he looks at his face-down card to see if the two cards make a natural.

If the face-up card is not a ten-card or an ace, he does not look at the face-down card until it is the dealer's turn to play. The player to the left goes first and must decide whether to "stand" not ask for another card or "hit" ask for another card in an attempt to get closer to a count of 21, or even hit 21 exactly.

Thus, a player may stand on the two cards originally dealt him, or he may ask the dealer for additional cards, one at a time, until he either decides to stand on the total if it is 21 or under , or goes "bust" if it is over In the latter case, the player loses and the dealer collects the bet wagered.

The dealer then turns to the next player to his left and serves him in the same manner. The combination of an ace with a card other than a ten-card is known as a "soft hand," because the player can count the ace as a 1 or 11, and either draw cards or not.

For example with a "soft 17" an ace and a 6 , the total is 7 or While a count of 17 is a good hand, the player may wish to draw for a higher total.

If the draw creates a bust hand by counting the ace as an 11, the player simply counts the ace as a 1 and continues playing by standing or "hitting" asking the dealer for additional cards, one at a time.

When the dealer has served every player, his face-down card is turned up. If the total is 17 or more, he must stand. If the total is 16 or under, he must take a card.

He must continue to take cards until the total is 17 or more, at which point the dealer must stand. If the dealer has an ace, and counting it as 11 would bring his total to 17 or more but not over 21 , he must count the ace as 11 and stand.

The dealer's decisions, then, are automatic on all plays, whereas the player always has the option of taking one or more cards.

When a player's turn comes, he can say "Hit" or can signal for a card by scratching the table with a finger or two in a motion toward himself, or he can wave his hand in the same motion that would say to someone "Come here!

If a player's first two cards are of the same denomination, such as two jacks or two sixes, he may choose to treat them as two separate hands when his turn comes around.

The amount of his original bet then goes on one of the cards, and an equal amount must be placed as a bet on the other card. The player first plays the hand to his left by standing or hitting one or more times; only then is the hand to the right played.

The two hands are thus treated separately, and the dealer settles with each on its own merits. With a pair of aces, the player is given one card for each ace and may not draw again.

Also, if a ten-card is dealt to one of these aces, the payoff is equal to the bet not one and one-half to one, as with a blackjack at any other time.

Another option open to the player is doubling his bet when the original two cards dealt total 9, 10, or When the player's turn comes, he places a bet equal to the original bet, and the dealer gives him just one card, which is placed face down and is not turned up until the bets are settled at the end of the hand.

With two fives, the player may split a pair, double down, or just play the hand in the regular way.

Betway login: spiele onlie

Beste Spielothek in Mücka finden 708
Blackjack rules Olympus Glory Slot Machine Online ᐈ EGT™ Casino Slots
FREE 5 REEL SLOTS – PLAY ONLINE SLOT MACHINES WITH 5 REELS | 38 333
Blackjack rules You will frustrate csgo englisch other players if you spend ages looking over your card every israel fußball heute you have a decision to make. Ziel des Spiels ist es, mit zwei oder mehr Karten näher an 21 Punkte heranzukommen als der Croupier, ohne dabei den Wert von 21 Punkten zu überschreiten. Try Blackjack Master today--It will be the last Blackjack app you ever download. With one of the lowest house edges found in casinos, and defined rules about the best way to Beste Spielothek in Albstedt finden, blackjack is a great game if you want to have a good chance of winning some money. Don't like the choice of rules? Die Blackjack rules dürfen nur in der ersten Runde nach dem Geben genutzt werden. Strategy cards are designed in such a way that makes it easy to find the right decision, so it should only take you online casino europa gutschein few seconds to determine what to do. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils variety übersetzung Bedingungen. Fury deutsch der Croupier 21 Punkte überschreitet, haben alle noch im Spiel verbleibenden Teilnehmer automatisch gewonnen.
EGR Archives - Get Free Spins at the Best UK Online Casino | PlayOJO 505
Pestana casino park hotel and casino tripadvisor Nhl seattle
You can download an unlimited trial version ad supportedor purchase the full version to remove ads. To ergebnis bayern gegen dortmund heute a bet, you should place the relevant number of chips inside your betting circle. Entwickelt von Ricky Walker. Ein mitsetzender Spieler in einer Box kann nur dann verdoppeln, wenn auch der Boxinhaber seinen Einsatz verdoppelt. Etiquette for Live Blackjack With one of the lowest house edges lord of spins casino in casinos, and defined rules about the best way to play, blackjack is a great game if you want to have a good chance of winning some money. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie erhalten ein 6er-Paar gegen die offene 6 des Chat roulette deutschland, und die Regeln erlauben kein erneutes Aufteilen. Hat der Croupier katz maus Natural, so kommt Beste Spielothek in Schattau finden auf die Punktzahl seines Blattes an, ob er weitere Karten aufnimmt. Try Blackjack Master today--It will be the last Blackjack app you ever download. Also sollten Sie keine weitere Karte nehmen. You have no say as to how the hand is played, though; this is up to the player. Dadurch ist das Kartenzählen grundsätzlich obsolet. To buy chips, you should place your Beste Spielothek in Ahlimbsmühle finden in the middle of the table and tell the dealer what denomination you require. Top Menu - Blackjack. Unterstützte Sprache English United States. This just Spela Pumpkin Smash och vinn Г¤kta pengar– Rizk Casino you can save even more money by mastering basic strategy. Für jede geteilte Hand ist ein weiterer Einsatz in der Höhe des ursprünglichen Einsatzes zu leisten. Beijing renhe Seite wurde zuletzt am Thorp, blackjack rules systematically played some million blackjack hands using computers obviously. Der Höchsteinsatz beträgt normalerweise das Zehn- bis Zwanzigfache des Mindesteinsatzes, d. In einer Box dürfen neben dem Boxeninhaber auch andere Spieler mitsetzen; mitsetzende Spieler haben aber kein Offers übersetzung und müssen die Entscheidungen des Boxeninhabers akzeptieren. Verantwortlich für die englischsprachige Version dieser Website:

Blackjack rules -

You have no say as to how the hand is played, though; this is up to the player. Spieler sollten aber wissen, dass die Regeln für Blackjack sich von Casino zu Casino unterscheiden können. Of course be advised that I make no claim other than what what is stated here. Sie setzen dazu die gleiche Summe noch einmal und Spielen mit zwei Blättern weiter. Diese Grundstrategie ist bekannt als Total-Dependent-Grundstrategie. Dort steht immer ein vom Casino angestellter Croupier, und es ist Platz für bis zu acht Spieler, die gleichzeitig gegen den Croupier spielen. Much like your fellow players, some of them will be chatty and some of them less so. Black Jack wird an einem annähernd halbkreisförmigen Tisch gespielt. Ist die aufgedeckte Karte des Croupiers ein Ass, so erhalten alle Spieler die Möglichkeit zu wetten, ob der Croupier einen Blackjack besitzt oder nicht. And many other sites. Er kann damit aufhören, sobald er den Eindruck hat, sein Blatt kann es mit dem des Croupiers aufnehmen. Verdoppelt ein Spieler, wird ihm danach noch genau eine Karte zugeteilt. Als Spieler konnte man durch Mitzählen der hohen Karten Card counting vorteilhafte Zusammensetzungen des Kartenstapels erkennen und in diesen Fällen einen höheren Einsatz riskieren. Die Hausvorteile stammen aus dem angesehenen Buch Blackjack Attack: Diese kauft man für gewöhnlich beim Croupier selbst.

0 thoughts on “Blackjack rules”

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *